Γίνετε Μέλη ή Ανανεώστε την Ετήσια Συνδρομή σας.

 

Μέλη του συλλόγου της Π.Ε.Α.Ν.Δ., σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, μπορούν να γίνουν:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Κατηγορία Εγγραφής 1: Πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη
  οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη {Τύπου 1 (ΣΔτ1) και παραπλήσιων μορφών του}. Σε περίπτωση ανήλικου πάσχοντα, δικαίωμα λήψης της ιδιότητας του μέλους έχει ένας εκ των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια γονέας, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του πάσχοντα. Με την ενηλικίωσή του, η ιδιότητα μεταφέρεται αυτομάτως στον ίδιο τον πάσχοντα.

 • Κατηγορία Εγγραφής 2: Λοιποί Επιστήμονες
  ιατροί κάθε ειδικότητας, νοσηλευτές, επιστήμονες συγγενών επιστημών, όπως βιολόγοι, χημικοί, φυσικοί, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, καθώς και πτυχιούχοι ιατρικών - παραϊατρικών επιστημών ή οποιουδήποτε έτερου κλάδου θετικών/νομικών/θεωρητικών/κοινωνιολογικών επιστημών (κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.)

 

Γιατί να γίνει κάποιος μέλος στην Π.Ε.Α.Ν.Δ. ; 

Ο σύλλογος της "Π.Ε.Α.Ν.Δ." είναι ένα απο τα 2 πρώτα σωματεία που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, έχει πανελλαδική εμβέλεια και από το 1983 παρέχει συστηματικά πολύτιμες υπηρεσίες και καινοτόμα προγράμματα στα άτομα με Διαβήτη τύπου 1 & τις οικογένειές τους, χάρη στην εξειδικευμένη εμπειρία των μελών-πασχόντων από Διαβήτη τύπου 1, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιστημονικών συνεργατών του. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο μέλος και την οικογένειά του (αφορά τα ανήλικα μέλη) της κατηγορίας 1, είναι:
 • Δωρεάν κάθε τρίμηνο το περιοδικό «Νεανικός Διαβήτης - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ», στο χώρο του. Το εν λόγω περιοδικό αποτελεί την εγκυρότερη πηγή ιατρικής ενημέρωσης εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο του Διαβήτη. Καταξιωμένοι επιστήμονες του χώρου δημοσιεύουν άρθρα, ενημερώνοντας τους συνδρομητές για τις τρέχουσες εξελίξεις.
 • Άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις καθώς και για δραστηριότητες και δράσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογος της Π.Ε.Α.Ν.Δ. Τα μέλη λαμβάνουν τακτικά e-mails, sms, συστημένες επιστολές και τηλεφωνική επικοινωνία για όλα τα θέματα που σχετίζονται τόσο με την πολιτεία σε ότι αφορά τις εξελίξεις γύρω από το Διαβήτη τύπου 1, όσο και με προγράμματα και εκδηλώσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν.
 • Δωρεάν συμμετοχή ή με μειωμένο αντίτιμο (τόσο το μέλος όσο και η οικογένειά του ανήλικου μέλους) σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, βιωματικά σεμινάρια απο ψυχολόγους, (*) θερινή κατασκήνωση παιδιών με Διαβήτη, ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης γονέων & παιδιών, πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας, ατομικές συνεδρίες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, είτε από το σύλλογο είτε από συνεργαζόμενους φορείς.
 • Δωρεάν προσκλήσεις ή μειωμένο εισιτήριο για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είτε από το σύλλογο είτε από συνεργαζόμενους φορείς.
 • (*) Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα "Όλοι για έναν & ένας για όλους", λαμβάνοντας ή προσφέροντας φάρμακα, ινσουλίνες και αναλώσιμα υλικά ρύθμισης του Διαβήτη- που εξασφαλίζει ο σύλλογος για τα ευπαθή μέλη του.
 • (*) Δωρεάν την ονομαστική ταυτότητα υγείας που σχεδίασε ο σύλλογος για τα μέλη του, παρέχοντας άμεση και στοχευμένη βοήθεια σε ώρα ανάγκης.
 • Δωρεάν το καλαίσθητο και διακριτικό κόσμημα, που σχεδίασε η Π.Ε.Α.Ν.Δ. για τα μέλη της.
 • Ενημέρωση στο σχολείο (μαθητές και δασκάλους) που φοιτεί το παιδί με Διαβήτη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το 2012 σε σχολεία εντός και εκτός Αττικής, δε στοχοποιεί το μαθητή με Διαβήτη και έχει πολύ σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για όλη τη σχολική κοινότητα και τον ίδιο το μαθητή.
 • (*) Συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα που αφορούν την κατηγορία "Παροχές για μέλη" και σχετίζονται με προϊόντα παιδικής φροντίδας, υγιεινής, ένδυσης, τρόφιμα, εξετάσεις κλπ.
 • Άμεση επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την εργασία, το σχολείο κ.λπ. ή ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τις κρατικές διαδικασίες – παροχές, δικαιώματα, βεβαιώσεις κλπ. που σχετίζονται με το Διαβήτη τύπου 1.

**Σημαντικές Σημειώσεις:

 1. Το μέλος ολοκληρώνοντας την εγγραφή του, θεωρείται ταμειακά ενήμερο για το τρέχον έτος και λαμβάνει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τιμές μέλους για τις ανακοινώσεις - αναρτήσεις που θα δημοσιευθούν από την ημερομηνία εγγραφής του και έπειτα. Για τις ανακοινώσεις - αναρτήσεις που είναι ήδη δημοσιευμένες, ισχύουν οι τιμές που αφορούν τα μη μέλη.
 2. Επίσης τιμές μέλους λαμβάνουν και οι εγγραφές που έγιναν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης μιας ανακοίνωσης, εφόσον η διάγνωση του ΣΔτ1 έγινε μεταγενέστερα αυτής ή προ διαστήματος 6 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης. 
 3. Στα μέλη της κατηγορίας 2, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι όλες οι παραπάνω, με εξαίρεση όσες σημειώνονται με (*)

 

Πως θα εγγραφεί ένα ΝΕΟ μέλος στην Π.Ε.Α.Ν.Δ.;

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1ο ΒΗΜΑ : Συμπληρώστε με κεφαλαία την αντίστοιχη φόρμα Εγγραφής (πατήστε επάνω για να ανοίξει)

ή 

Εντός ολίγων ημερών, θα σας αποσταλεί απαντητικό e-mail από τον σύλλογο, αναφορικά με την αποδοχή του αιτήματος εγγραφής σας. Εν συνεχεία θα προχωρήσετε στο 2ο βήμα.

2ο ΒΗΜΑ: πληρωμή εγγραφής νέου μέλους ή πληρωμή ανανέωση συνδρομής του τρέχοντος έτους: 

Η εγγραφή νέου μέλους και συνδρομή τρέχοντος έτους είναι ποσού 35 ευρώ και η ανανέωση συνδρομής μέλους για το τρέχον έτος είναι ποσού 20 ευρώ.

Το ποσό αποπληρώνεται είτε σε μια από τις παρακάτω τράπεζες με φυσική παρουσία ή σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΟΧΙ μέσω ΑΤΜ) ή με e-banking αναγράφοντας ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο μέλους, είτε μέσω της σελίδας μας με on-line πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Αποκλειστικά για τις εγγραφές νέων μελών που πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, το αντίτιμο που καταβάλλεται, λαμβάνεται υπόψη για το επόμενο έτος. 

 • Εθνική Τράπεζα: 694/480009-55   (IBAN): GR53 0110 6940 0000 6944 8000 955
 • Alpha Bank: 132 002101 127620   (IBAN): GR97 0140 1320 1320 0210 1127 620
 • Eurobank: 0026.0063.44.0100.486238   (IBAN): GR8502600630000440100486238
 • Πειραιώς: 6030-151150-479   (IBAN): GR61 0171 0300 0060 3015 1150 479

Αν επιλέξετε διατραπεζική μεταφορά από άλλη τράπεζα, η προμήθεια επιβαρύνει τον καταθέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και εφόσον το e-mail που μας γράψατε είναι σωστό, θα σας έρθει απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι λάβαμε την αίτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση θα προχωρήσετε στο 2ο Βήμα, διαφορετικά παρακαλούμε ελέγξτε ξανά το e-mail που πληκτρολογήσατε και στείλτε πάλι τη φόρμα εγγραφής. Τέλος, αν μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας διαπιστώσετε ότι πέρασε αρκετό διάστημα (1 μήνας τουλάχιστον) και δεν σας στείλαμε αλληλογραφία ή κανένα e-mail, τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Διαπιστώνουμε αρκετές τραπεζικές καταθέσεις που ο καταθέτης είναι ΑΓΝΩΣΤΟΣ, διότι η πληρωμή της συνδρομής γίνεται απο ΑΤΜ ή από e-banking που ο δικαιούχος δεν είναι γνώριμο όνομα για εμάς.

 

Πώς θα ανανεώσει την Ετήσια Συνδρομή του ένα Υφιστάμενο μέλος ;

Η ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομή, ποσού 20 ευρώ, είναι υποχρέωση του μέλους και πραγματοποιείται κατά το 1ο τρίμηνο κάθε έτους. Το αντίτιμο καταβάλλεται σε μια απο τις τράπεζες που αναγράφονται παραπάνω ή με on-line πληρωμή, ακολουθώντας τα όσα αναγράφονται στο 2ο Βήμα.
Βάση καταστατικού, η μη καταβολή της συνδρομής για 2 συνεχόμενα έτη, οδηγεί στη διαγραφή του μέλους από τον σύλλογο.

 

 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΩ... οτι η ΣΥΝΔΡΟΜΗ είναι ΕΤΗΣΙΑ και αποτελεί για το σύλλογο ΜΟΝΑΔΙΚΟ έσοδο, μέσω του οποίου καλύπτει ένα μικρό μέρος από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι για πολλά παιδιά με Διαβήτη & τις οικογένειές τους, είναι πολύτιμη η βοήθεια που τους παρέχουμε.

Τα στοιχεία παραμένουν σε απόρρητο αρχείο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση.

Μοιραστείτε το: