Εγγραφή Νέου Μέλους - Κατηγορία 2: Λοιποί

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να εγγραφείτε:
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
T.K.:
Πόλη:
E-mail:
Σταθερό Τηλέφωνο:
Κινητό Τηλέφωνο:
Τίτλος σπουδών:
Ιδιότητα:
Τόπος άσκησης επαγγέλματος:
Tίτλος Σπουδών-Πτυχίο:
(αρχείο pdf ή jpg)
Δηλώνω οτι δεν ανήκω σε Διοικητικά Συμβούλια συναφών με την πάθηση του Σακχαρώδη Διαβήτη Σωματείων εντός Ελλάδος, εγγράφομαι στο σύλλογο για πρώτη φορά και δεν είμαι εργαζόμενος φαρμακευτικής εταιρείας σε συναφή με την πάθηση κλάδο. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύσουν αυτές οι προϋποθέσεις ή τα υποβαλλόμενα προσωπικά μου στοιχεία τροποποιηθούν, οφείλω να ενημερώσω εγγράφως και άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΝΔ, προκειμένου να τηρηθούν τα δέοντα που ορίζει το Καταστατικό.
Αποδέχομαι τις υποχρεώσεις μου ως μέλος του συλλόγου που αφορούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, την προσφορά των υπηρεσιών μου στο μέτρο του δυνατού αν και εφόσον μπορώ και την τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.