Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Υποχρεωτική η Εγγραφή Στο Μητρώο Διαβήτη

Σε εφαρμογή τέθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) το μητρώο Διαβήτη και η καταχώρηση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη είναι υποχρεωτική.


Ο ΕΟΠΥΥ, προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία είναι υποχρεωτική η καταγραφή των ασθενών με διαβήτη. Στην εφαρμογή θα πρέπει να εγγραφούν από τους θεράποντες ιατρούς τους, όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη. Σε περίπτωση που ο ασθενής/ασφαλισμένος δεν είναι καταχωρημένος στο μητρώο τότε δεν θα δύναται να εκδοθεί γνωμάτευση για τα αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης ινσουλίνης.


Στο εξής οι θεράποντες γιατροί που παρακολουθούν ασθενείς με Διαβήτη, θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί και ονομάζεται ««Μητρώο Διαβήτη». Οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ παθολόγους, παιδίατρους, ενδοκρινολόγους, γενικούς (ή με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής), γυναικολόγους, νεφρολόγους και αγροτικούς ιατρούς.

Από τον ΕΟΠΥΥ γίνεται σαφές ότι, όποιος ασθενής δεν είναι καταχωρημένος δεν θα μπορεί να λάβει γνωμάτευση (άρα και αποζημίωση) για τα αναλώσιμα του διαβήτη, ούτε για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών ινσουλίνης.

Για την καταχώρηση, ο εκάστοτε γιατρός θα χρησιμοποιεί τους ίδιους κωδικούς με αυτούς που εισάγει για την έκδοση γνωματεύσεων.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει εκδώσει αναλυτικές πληροφορίες για το πώς θα καταχωρούνται τα στοιχεία των ασθενών στο μητρώο.

Όταν ένας γιατρός προσπαθήσει να δημιουργήσει νέο φάκελο ασθενή, θα ενημερώνεται από το σύστημα αν είναι ήδη καταχωρημένος η όχι, ώστε να αποφεύγονται οι διπλοεγγραφές.


 Το μητρώο θα τεθεί σε εφαρμογή από 21/01/2019.


Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

Μοιραστείτε το: