Κορωνοϊός:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκαν στις 12/03/20 επείγοντα μέτρα με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων και των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Τα μέτρα αφορούν:

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

1. Πεδίο εφαρμογής / 2. Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων / 3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού / 4. Περιπτώσεις και τρόπος χορήγησης της ειδικής άδειας / 5. Μειωμένο ωράριο απασχόλησης / 6. Προσωπικό Υπουργείου Υγείας, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και το ένστολο προσωπικό / 7. Εκ περιτροπής εργασία- προσωπικό ασφαλείας / 8. Ώρες προσέλευσης κοινού

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Στο πλαίσιο τόσο της προστασίας της υγείας του προσωπικού του Δημοσίου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, όσο και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης ανάγκης:
Υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 5 της ΠΝΠ και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας. Η άσκηση των καθηκόντων αυτών από τους εν λόγω υπαλλήλους για τον ανωτέρω λόγο διενεργείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους αφορά, είναι υποχρεωμένοι για την άσκηση των καθηκόντων αυτών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν την μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων, δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κανονική, αναρρωτική κλπ).

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Μοιραστείτε το: