Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016

Φορολογική Δήλωση κ’ Επίδομα


Με αφορμή τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που πρόκειται να ετοιμάσετε, σε σχέση με το επίδομα που λαμβάνετε απο την Πρόνοια ως άτομα με Νεανικό Διαβήτη, σας ενημερώνουμε οτι:

ιδ)Οικονομική ενίσχυση σε ινσουλινοεξαρτημένα άτομα(διαβητικούς).

Από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3της Απόφασης Π.4γ/Φ

/.225/Οικ.2866/14-6-1995 καθώς και την Αριθμ.Δ29α/Φ.32/

Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,προκύπτει ότι η οικονομική

ενίσχυση που λαμβάνουν τα παραπάνω πρόσωπα,αφορά την

κάλυψη προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού και

αντιδραστηρίων,που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της

πάθησής τους.

Τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση,το τελευταίο εδάφιο της

παρ. 1της εγκ. ΠΟΛ1149/20-6-2013 (https://www.e-forologia.gr /

lawbank /document.aspx?digest=3DF25745F9FF6E00.1D031AEA53& version=2013/06/20) 

την εντάσσει στα επιδόματα-βοηθήματα τα

οποία δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα,καθώς δίδονται ως

κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη

συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται

ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων και δίδονται χωρίς

αντάλλαγμα παροχής εργασίας,χωρίς να αποτελούν καρπό

περιουσιακών στοιχείων,τα οποία δεν αναγράφονται στον

κωδικό 659-660 της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα

επιβολής εισφοράς .

 


Επομένως,η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται δεν πρέπει να

αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.


***Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του υπό δημοσίευση βιβλίου των

κκ.Χ.Παύλου και Ι.Γκούρλια με τίτλο«Φορολογική Δήλωση 2016 -

Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα»

Μοιραστείτε το: