Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Φορολογική Δήλωση - Επίδομα 2017


Με αφορμή τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που πρόκειται να ετοιμάσετε, σε σχέση με το επίδομα που λαμβάνετε απο την Πρόνοια ως άτομα με Νεανικό Διαβήτη, σας ενημερώνουμε οτι:

ιδ) Οικονομική ενίσχυση ινσουλινοεξαρτημένων ατόμων (διαβητικούς). Από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της Απόφασης Π.4γ/Φ /.225/Οικ.2866/14-6-1995 καθώς και την Αριθμ. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκύπτει ότι η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν τα παραπάνω πρόσωπα, αφορά την κάλυψη προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού και αντιδραστηρίων, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της πάθησής τους. 
Τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εγκ. ΠΟΛ 1149/20-6-2013 (https://www.eforologia.gr/lawbank/document.aspxdigest=3DF25745F9FF6E00.1D031AEA53& version=2013/06/20) την εντάσσει στα επιδόματα-βοηθήματα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, καθώς δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων και δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν αναγράφονται στον κωδικό 659-660 της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.


Επομένως,η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται δεν πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.


Πηγή πληροφορίας: (https://www.e-forologia.gr/)

Μοιραστείτε το: