Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5% ακ. έτους 2024-2025

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/141455/Α5/8-12-2023 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5% το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα 14 Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.

 

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

 

Τα διακολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:

α) Αίτηση (*υπογράφεται απο το μαθητή)
β) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και
δ) Εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (*μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών διεκπεραιώνεται από τρίτο πρόσωπο)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

  • Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που είχαν εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από
    σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2024. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  • Η διαδικασία υποβολής Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου θα διεξαχθεί κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου του 2024.

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε και να κατεβάσετε:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 5% --> ΚΩΔΙΚΟΣ 25 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ή Ή
    ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ MODDY ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
  2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΟΙ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΕΣ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ --> ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Νο. 3 Πιστοποιητικό Ποσοστού Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. καθώς δεν απαιτείται για τα παιδιά με ΣΔτ1. Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ

 

Πηγή Ενημέρωσης Υπουργείο Παιδείας

Μοιραστείτε το: