Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5% ακ. έτους 2023-2024

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5% το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα 14 Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

 

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

 

Τα διακολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι:

α) Αίτηση (*υπογράφεται απο το μαθητή)
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και
δ) εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (*μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών διεκπεραιώνεται από τρίτο πρόσωπο)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

  • Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που είχαν εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση το NEO ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές
    Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπό στοιχεία Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 3822) έως την 28-11-2022, (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της υπό στοιχεία Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 6069), παραμένουν σε ισχύ.

Επομένως, όλα τα Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε και να κατεβάσετε:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 5% --> ΚΩΔΙΚΟΣ 25 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ή Ή
    ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ MODDY ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
  2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΟΙ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΕΣ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ --> ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Νο. 3 Πιστοποιητικό Ποσοστού Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. καθώς δεν απαιτείται για τα παιδιά με ΣΔτ1. Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ

 

Πηγή Ενημέρωσης Υπουργείο Παιδείας

Μοιραστείτε το: