Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

2013-Συμμετοχή στις εξετάσεις με το 5%

Στις 17-1-2013 το Υπ.Παιδείας εξέδωσε απόφαση, την οποία έστειλε σε όλα τα σχολεία, σύμφωνα με την οποία οι Δ/ντες καλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους (άτομα με Νεανικό Διαβήτη κλπ.) για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για το 5%.

Ανάμεσα στα άλλα, το μόνο που ενδιαφέρει τους ενδιαφερόμενους είναι το παρακάτω :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4-10-2010) : «Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις 7μελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, υπόδειγμα της αίτησής, καθώς και πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Οπότε όσοι πρόκειται να κάνουν χρήση του 5% καλό θα ηταν να σπεύσουν σε Δημόσιο Νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν ιατρική γνωμάτευση για την ύπαρξη του Νεανικού Διαβήτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο, θα σταλεί επόμενη απόφαση που θα ενημερώνει τόσο για την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων όσο και για τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

πατήστε για να διαβάσετε την απόφαση

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) Κ.Υ.Α., για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, στις Επιτροπές των Νοσοκομείων, των υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί από 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και 8 Μαρτίου 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ.151/122732/Β6/1.10.2010 (ΦΕΚ 1612/Β/4-10-2010) τα Νοσοκομεία που θα στηθούν οι Επταμελείς Επιτροπές είναι τα ακόλουθα :

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"

3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ

7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ

8. Πανεπιστημιακό Γενικό ΝοσοκομείοΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ"

12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

13. Γενικό ΝοσοκομείοΝίκαιας Πειραιάς"Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Μοιραστείτε το: