Δωρεάν ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ για άνεργους & χαμηλόμισθους γονείς

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Δωρεάν ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ για άνεργους & χαμηλόμισθους γονείς

O OAEΔ ανακοίνωσε στις 29 Απριλίου 2014 την έναρξη του προγράμματος ¨ΠΟΡΟΣ" μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν στην κατασκήνωση για 15 ημέρες.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή παιδιά με Νεανικό Διαβήτη και χωρίς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν και φέτος στην κατασκήνωση που διοργανώνουμε τα τελαυταία 24 χρόνια σε συνεργασία με το Διαβητολογικό κέντρο "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ". Λεπτομέρειες για την κατασκήνωση, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς, οι οποίοι είναι

  • Εργαζόμενοι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με 50 τουλάχιστον ημέρες εργασίας για το 2013 στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οικογενειακό εισόδημα έτους 2013 μέχρι 16.000€
  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων(9/5/14), και οικογενειακό εισόδημα έτους 2013 μέχρι 16.000 €.

Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μία κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ http://ait.oaed.gr/katask/katask2014.asp χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του ωφελούμενου γονέα μέχρι την 16.05.2014 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους, με το πρωτόκολλο που έχει εκδώσει το σύστημα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν μέχρι και την 09.05.2014 και ώρα 15:00 στον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ

  1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια οδήγησης
  2. Επίσημο έγγραφο που θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του γονέα και των παιδιών που θα επιδοτηθούν
  3. Για υπήκοους τρίτων χωρών (πχ. Αλβανία) Άδεια διαμονής και Διαβατήριο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο το ΔΗΜΟ που έχει εκδοθεί εντός 6μήνου
  2. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, υπεύθυνη δήλωση του ΜΗ δικαιούχου γονέα, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, οτι συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.

Ο σύλλογος της ΠΕΑΝΔ, καλεί όλους τους δικαιούχους του προγράμματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους (με Νεανικό Διαβήτη ή χωρίς) στη φετινή μας κατασκήνωση, όπως δηλώσουν άμεσα συμμετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, παρακαλούμε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με το σύλλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του παιδιού.

Μοιραστείτε το: