Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Ν.Δ., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή (φυσική παρουσία & Livestream) την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 και ώρα 11:00πμ, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (οδός Νίκης 4, Αθήνα-Σύνταγμα).

Για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών και τους έχοντες δυσκολία προσέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω link που θα αποσταλεί στα μέλη την ημέρα της Συνέλευσης.

 

Κατά την συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 • Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
 • Διοικητικός απολογισμός για τα πεπραγμένα του έτους 2023
 • Έγκριση οικονομικού απολογιστικού έτους 2023
 • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα παραπάνω.
 • Έγκριση του απολογισμού και των πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
 • Αναπροσαρμογή της εήσιας συνδρομής

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 08/06/24. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία της τελικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00πμ, στον ίδιο τόπο (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-οδός Νίκης 4, Σύνταγμα) και με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία, οσαδήποτε απο τα μέλη είναι παρόντα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ενήλικα μέλη του συλλόγου καθώς και οι γονείς των ανήλικων μελών (ο ένας εκ των δύο γονέων ή ο έχων την επιμέλεια), που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το έτος 2024. Η ρύθμιση της συνδρομής ποσού 20€, μπορεί να γίνει έως τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή. Για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, χρησιμοποιήστε τη χρεωστική σας κάρτα πατώντας εδώ ή μεσω e-banking σε έναν εκ των λογαριασμών του συλλόγου, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο μέλους στην αιτιολογία της κατάθεσης & αποστέλλοντας το καταθετήριο στο [email protected]:

 • Εθνική Τράπεζα: GR53 0110 6940 0000 6944 8000 955
 • Alpha Bank: GR97 0140 1320 1320 0210 1127 620
 • Eurobank: GR8502600630000440100486238
 • Πειραιώς: GR61 0171 0300 0060 3015 1150 479
   
        

Μετά το πέρας της γενικής συνέλευσης θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητιού Συμβουλίου της ΠΕΑΝΔ καθώς ολοκληρώνεται η τριετή θητεία του τωρινού Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

 

Η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση & τις Αρχαιρεσίες του σωματείου, αποτελεί καταστατική υποχρέωση των μελών.

 

Μοιραστείτε το: