Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022

Διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Ν.Δ., σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 22 Μαϊου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Κατά την συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 • Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
 • Διοικητικός απολογισμός για τα πεπραγμένα του έτους 2021
 • Έγκριση οικονομικού απολογιστικού έτους 2021
 • Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα παραπάνω.
 • Έγκριση του απολογισμού και των πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ενήλικα μέλη του συλλόγου καθώς και οι γονείς των ανήλικων μελών (ο ένας εκ των δύο γονέων ή ο έχων την επιμέλεια), που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το έτος 2022. Η ρύθμιση της συνδρομής, μπορεί να γίνει έως πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή. Για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής, χρησιμοποιήστε τη χρεωστική σας κάρτα πατώντας εδώ ή έναν εκ των λογαριασμών του συλλόγου σημειώνοντας το όνοματεπώνυμο μέλους στην αιτιολογία της κατάθεσης:

  • Εθνική Τράπεζα: GR53 0110 6940 0000 6944 8000 955
  • Alpha Bank: GR97 0140 1320 1320 0210 1127 620
  • Eurobank: GR8502600630000440100486238
  • Πειραιώς: GR61 0171 0300 0060 3015 1150 479

 

 Χρήσιμες Σημειώσεις:

 • Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους για το 2022.
 • Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση μέχρι δύο απόντα μέλη, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης, θεωρημένης του γνήσιου της υπογραφής του απόντος, η οποία κατατίθεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης κατά την έναρξη της Συνέλευσης (αρ. 10, παράγραφος 3 του καταστατικού).
 • Σε περίπτωση αλλαγών θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.      

 

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του σωματείου, αποτελεί καταστατική υποχρέωση των μελών.

Μοιραστείτε το: