Η ΔΕΛΤΑ στήριξε τα παιδιά της ΠΕΑΝΔ στον  37ο Μαραθώνιο Αθηνών

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Η ΔΕΛΤΑ στήριξε τα παιδιά της ΠΕΑΝΔ στον 37ο Μαραθώνιο Αθηνών

 

Η ομάδα άθλησης ΔΕΛΤΑ συμμετείχε στον Μαραθώνιο της Αθήνας, στηρίζοντας τα παιδιά με Νεανικό Διαβήτη

Πρεσβεύοντας τις αξίες του αθλητισμού, αλλά και της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, η Ομάδα Άθλησης της ΔΕΛΤΑ, αποτελούμενη από 100 εργαζόμενους, συμμετείχε στον 37οΜαραθώνιο της Αθήνας, τόσο στην κλασσική διαδρομή των 42χλμ, όσο και στα 10χλμ και 5χλμ.

Μαζί με τους εργαζόμενους της ΔΕΛΤΑ, έτρεξε και ομάδα από παιδιά και συνοδούς της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), μέλους της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», στους οποίους η ΔΕΛΤΑ προσέφερε, εκτός από τις συμμετοχές τους, και αθλητικό εξοπλισμό για τον αγώνα.

Τα παιδιά της ΠΕΑΝΔ είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την μεγάλη εμπειρία της γιορτής του αθλητισμού και να στηρίξουν τις αξίες που πρεσβεύει, αποδεικνύοντας ότι παρά τον νεανικό διαβήτη, κατορθώνουν να αθλούνται καινα πετυχαίνουν υψηλούς στόχους, αλλά και  να γίνονται παράδειγμα για όλους μας.

Μοιραστείτε το: