Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Γενική Συνέλευση 2016 - Νέο Δ.Σ.

Το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Golden Age of Athens η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Α.Ν.Δ., κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού. 

Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από τα παρόντα μέλη της ένωσης ο Διοικητικός και ο Οικονομικός απολογισμός του 2015 καθώς και ο προϋπολογισμός του 2016 και στη συνέχεια διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2016 και 2017.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας 116 ψηφισάντων (113 έγκυρα και 3 άκυρα ψηφοδέλτια) προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Αναστασοπούλου Δήμητρα:      72 ψήφοι
 • Καλογεροπούλου Ελένη:            3 ψήφοι
 • Λιούλια Μαριαλένα:                   8 ψήφοι
 • Μανέα Σοφία:                           89 ψήφοι
 • Μενεξοπούλου Ελισάβετ:           9 ψήφοι
 • Μεταξά Μαριάννα:                   64 ψήφοι
 • Συκιώτης Νίκος:                      22 ψήφοι
 • Ταλαίπωρος Νίκος:                  32 ψήφοι
 • Τσιγκρή Αλεξάνδρα:                64 ψήφοι
 • Φάκος Ιωάννης:                      68 ψήφοι
 • Φίλη Παρασκευή:                      9 ψήφοι
 • Φραγκολιά Ιωάννα:                  64 ψήφοι

 

Ύστερα από συγκρότηση σε σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ:             Μανέα Σοφία
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Τσιγκρή Αλεξάνδρα
 • ΤΑΜΙΑΣ:                 Φραγκολιά Ιωάννα
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Μεταξά Μαριάννα
 • ΜΕΛΟΣ:                  Αναστασοπούλου Δήμητρα
 • ΜΕΛΟΣ:                  Ταλαίπωρος Νίκος
 • ΜΕΛΟΣ:                  Φάκος Ιωάννης
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Α: Συκιώτης Νίκος
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Β: Μενεξοπούλου Ελισάβετ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γ: Φίλη Παρασκευή
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ: Λιούλια Μαριαλένα
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ε: Καλογεροπούλου Ελένη

 

 

Μοιραστείτε το: