Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Η καμπάνια της Π.Ε.Α.Ν.Δ. «Ζω τη ζωή, μ’ ένα τραγούδι!» ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις όπου πολλοί άνθρωποι, γνωστοί αλλά και περισσότεροι άγνωστοι σε σχέση με την Π.Ε.Α.Ν.Δ., ανταποκρίθηκαν στην ενέργεια μας και συμπαραστάθηκαν στηρίζοντας την πλατφόρμα www.supportmazi.gr/ που δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό, με μικρά και μεγάλα ποσά!

 

Ανάμεσα σε όλες τις δωρεές, στάθηκαν επίσης γενναιόδωρα στο πλευρό μας η φαρμακευτική εταιρεία Ascensia Diabetes Care, το ιδιωτικό σχολείο “Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα” και η επιχείρηση «οικογένεια Κατσώρα», τους οποίους ευχαριστούμε θερμά καθώς με την πολύτιμη συμβολή τους ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου που είναι η χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος για το ΣΔτ1.

 

 

Μοιραστείτε το: