Καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι άνθρωποι της ΠΕΑΝΔ εργάζονται εθελοντικά για την αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με το Σακχαρώδη Διαβήτη και την πρόληψη των επιπλοκών του, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την αλληλοϋποστήριξη των μελών της ΠΕΑΝΔ και γενικα των ατόμων με ΣΔΤ1.

Το έργο και οι δράσεις της ΠΕΑΝΔ είναι το αποτέλεσμα της εθελοντικής προσφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μερίδας συνεργαζόμενων επαγγελματιών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΣΔτ1 ώστε να οραματίζονται με αισιοδοξία το μέλλον χωρίς επιπλοκές και διακρίσεις.

 

Οι στόχοι μας είναι:

  • Σταθερή εξασφάλιση παροχών και υπηρεσιών προς τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τις οικογένειές τους.
  • Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων της ΠΕΑΝΔ, όπως η καλοκαιρινή κατασκήνωση, οι αθλητικές εκδηλώσεις, το σχολείο υγείας, η ψυχολογική υποστήριξη, η παιγνιοθεραπεία για μικρά παιδιά, τα βιωματικά σεμινάρια,  κ.λπ.
  • Διαρκή και επαναλαμβανόμενη επιστημονική ενημέρωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1(μελών της ΠΕΑΝΔ και μη μελών) και των επαγγελματιών υγείας μέσω σεμιναρίων, προγραμμάτων, ημερίδων και συνεδρίων σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

 

Η ΠΕΑΝΔ δρομολογεί μακροπρόθεσμα:

  • Την ίδρυση και λειτουργία της "Στέγης της ΠΕΑΝΔ". Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που φιλοδοξεί να καλύψει άμεσες και πρακτικές ανάγκες των οικογενειών που ζουν με τον διαβήτη. Η "Στέγη της ΠΕΑΝΔ" θα στεγάζεται σε αυτόνομο οίκημα προσφέροντας συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και ιατρικές υπηρεσίες.
  • Τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους γιατρούς για την εξειδίκευση τους στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε μεγάλα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού.
  • Τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας για την οριστική αντιμετώπιση του Διαβήτη.
Μοιραστείτε το: