Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.), είναι το πρώτο σωματείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για το Νεανικό Διαβήτη, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και από το 1983 που ιδρύθηκε, αποτελεί σημείο αναφοράς  για τα παιδιά και τους ενήλικες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. 

Από την ίδρυσή της με συνεχή ενεργή δράση, παρέχει διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη τόσο για τις επιστημονικές εξελίξεις όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων με ΣΔτ1 για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για την εκπαίδευση, την εργασία κ.λπ.

Πως ξεκίνησε η Π.Ε.Α.Ν.Δ.

Η ιδέα μιας μικρής τότε ομάδας ανθρώπων, με επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο Μπαρτσόκα, για τη δημιουργία μιας ισχυρής ένωσης προσανατολισμένης στον Νεανικό Διαβήτη (Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1), έγινε πράξη το 1983. Η μικρή αυτή ομάδα έγινε στη διάρκεια των χρόνων μια πολύ μεγάλη οικογένεια, που σήμερα ξεπερνά τα 4.000 μέλη, τα οποία κυρίως είναι πάσχοντες, καθώς και γονείς αυτών, ιατροί του κλάδου και επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με το Διαβήτη.

Οι πόροι της Π.Ε.Α.Ν.Δ. προέρχονται από:

  • την ετήσια συνδρομή των μελών της,
  • την εκάστοτε συνεισφορά που λαμβάνει από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Οι κοινωνικές δράσεις της Π.Ε.Α.Ν.Δ. υλοποιούνται και με τη συνεργασία εταιρειών και επιχειρήσεων που επιλέγουν να γίνουν χορηγοί ή δωρητές σε μία ή περισσότερες δράσεις της Π.Ε.Α.Ν.Δ..

Καταστατικό

Δείτε το καταστατικό της Π.Ε.Α.Ν.Δ.

Μοιραστείτε το: