Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.Α.Ν.Δ. 2021-2024

 
Το Σωματείο Π.Ε.Α.Ν.Δ. είναι φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, στο οποίο μετέχουν μέλη του σωματείου που εκλέχθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση και αποτελείται από εθελοντές. Το Δ.Σ. της ΠΕΑΝΔ φροντίζει για την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών και τη γενική πολιτική της οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το καταστατικό με αριθμό διάταξης 2750/1983 και 605/2017.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 3ετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ» (Π.Ε.Α.Ν.Δ.), τα μέλη της Π.Ε.Α.Ν.Δ. συνήλθαν κατόπιν προσκλήσεως του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου την 06/06/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την 3ετία 2021-2024, διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     Μανέα Σοφία  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:             Αναστασοπούλου Δήμητρα  

ΤΑΜΙΑΣ:                          Σέγκλια Σταυρούλα  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 Παναγιωτάκου Νεφέλη-Δήμητρα  

ΜΕΛΟΣ:                           Τσιγκρή Αλεξάνδρα  

ΜΕΛΟΣ:                           Δραμεσιώτη Αιμιλία  

ΜΕΛΟΣ:                           Γερός Βασίλης  

 

Ελεγκτική Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                        Ξαγοράρης Ιωάννης  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                    Λάλος Χρήστος  

ΜΕΛΟΣ:                              Τσαντές Ελευθέριος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Φάκος Ιωάννης

Μοιραστείτε το: